söndag 16 april 2023

April 2023 och Återmarschen

I år fyller bloggen tio år och passar då samtidigt på att genomföra en återmarsch till det som en gång var det ursprungliga syftet med densamma.

Vilket då var att bli en bildblogg med egna foton som utgångspunkt. Det hela var något vagt och jag kommer inte riktigt ihåg hur jag tänkte då för tio år sedan.


Vintrigt Göteborg; Norra hamnkanalen med Tyska kyrkan t h

Idag gör jag bl a bilder från och av 3D-landskap, miljöer, modeller etc (virtuella världar) som jag bygger i olika 3D CAD-program vilket jag nämnt tidigare.

Att jag idag skulle göra bilder från egna virtuella världar fanns inte ens på kartan för tio år sedan.

Bortsett från virtuella världar så förvandlar (efterbehandlar, manipulerar) jag egna vanliga foton med olika datorprogram så att de t ex kan likna serieteckningar. Ett tillvägagångssätt som till stor del har sitt ursprung i Japan och där benämns som Manga vilket är det japanska ordet för tecknad serie.Bilden ovanför är ett efterbehandlat foto av Norra Hamnkanalen i Göteborg med Tyska kyrkan till höger. Originalbilden tog jag från Lejontrappan (Brunnsparken) i januari 2016 och därefter sparsamt efterbehandlat i olika program för bildbehandling.

Bilden är i och för sig ganska intetsägande men tekniskt sett relativt bra. Den är tänkt som att ha en minsta bredd av 70 cm för att efterbehandlingen skall framgå.

Göteborg är förresten precis lika tråkigt i januari som bilden visar. Vilket är något jag anser mig på ett skickligt sätt ha lyckats visualisera och förmedla med bilden ifråga.

Det enda som till synes lättar upp det hela skulle möjligtvis kunna vara bussen som kommer åkande utmed Södra Hamngatan (till vänster).

Många betalar pengar för att som turister besöka Göteborg vintertid och då även i januari månad.

Sir Winston Churchill 

Ovanför ett svartvitt porträtt i sv/v manga-stil av Sir Winston Churchill (1874 - 1965) som bland mycket annat var brittisk premiärminister 1940–1945 samt 1951–1955. Originalbilden är lånad från internet och därefter behandlad för att likna en rastrerad streckteckning.

Jag tycker porträttet är bra men skall göra om det till en samma men förhoppningsvis förbättrad variant och då i A2- eller A3-format vilka då är anpassade till tavelramar i standardformat ur t ex det Stora Svenska världsomspännande Möbelvaruhusets utbud.

Anledningen till att jag för en gångs skull rättar mig efter ett standardformat är att jag själv vill ha ett inramat porträtt föreställande Sir Winston Churchill.    

Omvärlden, som ju blivit allt mer drastisk och oförutsägbar (krig, terror, klimatförändring etc), har under årens lopp tagit allt mer utrymme i anspråk på bloggen.

En företeelse som i och med återmarschen kommer att tonas ner markant och i fortsättningen mestadels nämnas som kortfattade inlägg i form av notiser i rubrikform. 

Bloggen är ju en slags dagbok/timeline och då kan det vara svårt att bortse från omvärlden.
Avslutningsvis så är jag som så många andra glad å Finlands vägnar som den 4 april 2023 äntligen blev fullvärdig medlem (som nummer 31) i  försvarsalliansen NATO

Ett stort steg för inte bara Finlands säkerhet utan i allra högsta grad även Norden, Europas och den övriga Fria världens dito.