måndag 28 juni 2021

Makeover

Bloggen står inför en så kallad makeover i form av upprensning, anpassning och storstädning. Det kommer förhoppningsvis inte att märkas så mycket under själva resans gång bortsett från att jag tillfälligt testar olika funktioner på bloggen.

Idag har jag börjat med bloggens länkar, eller hyperlänkar som det egentligen heter. De används för att öppna andra webbsidor på bloggen som t ex bildgallerier vilka ligger på annan server än själva bloggen. Hyperlänkar är baserade på märkspråket HTML och hypertextprotokollet HTTP.

Ändringarna nu är att jag tagit bort länken till det förlegade galleriet (till höger). Det kommer istället att ersättas av helt nya gallerier snart. 

Samt att jag gjort iordning hyperlänkar som förekommer (som ord) i textstycken så att orden i själva länken alltid kommer att ha blå text.

Avslutningsvis då ett exempel på en hyperlänk som i detta fallet går till ben bild från Sveriges Nationaldag 2021 och visar svenska flaggor om man klickar här.

Bilden använder jag för att testa t ex hyperlänkar så att de fungerar. Jag har gjort ändringar i HTML-koderna så att länkens text således alltid är blå samt att den öppnas i ett nytt fönster.
F d statsminister Stefan Löfvén

Idag meddelade Stefan Löfvén (s) att han avgår som statsminister för att undvika ett extraval. Talmansrundor om ny regering påbörjas omgående. Mer om detta senare kan man förmoda.
lördag 19 juni 2021

Den nya Hisingsbron


Nya Hisingsbron i Göteborg öppnades för trafik söndagen den 9 maj och ersatte därmed den 82 år gamla Göta Älvbron.

Den officiella invigningen av den nya bron var i praktiken inställd på grund av Covid-19-pandemin. Vilket innebar att var och en hade möjligheten att själv välja när och hur man ämnade inviga densamma.

Bilden är tagen torsdag den 13 maj, som var Kristi Himmelsfärdsdagen, och således några dagar efter öppningsdagen. 

På bilden var jag i full färd med att inleda bro-invigandet. Och som så många andra försökte jag därför hitta gångbanan upp till Hisingsbron någonstans i den totala röra och all byggbråte som numera dominerar Göteborg.


Uppfarten till nya Hisingsbron i sikte! Man ser gångbanan och andra invigare till höger i bild och det återstående problemet som fotgängare är hur man hittar till gångbanan utan att behöva snedda över bilarnas uppfart. 

Till slut hittades en så kallad cirkulationsplats (eller rondell som vi som är åtminstone någorlunda normalt funtade brukar säga) till höger utanför bild vilken som så småningom ledde till gångbanan på Hisingsbrons påfartsramp. 

Hisingsbor idkar vänstertrafik på den nya Hisingsbron

Då Hisingsbron ännu inte är helt färdig är endast gång- och cykelbanan på brons östra sida tills vidare öppen för fotgängare och cyklister vilket skapade en hel del trängsel och problem.

Väl uppe på den nya bron så möts vi som går mot norr (Hisingen) av en lavinliknande massa av Hisingsbor som inviger bron i motsatt riktning och då således går åt söder in mot centrum.

Problemet är att vi som går mot Hisingen tillämpar svenska trafikregler (högertrafik), vilka självklart även gäller fotgängare, och därför går reglementsenligt på gångbanans högra sida. 

Till skillnad från  många Hisingsbor som av någon underlig anledning tillämpar vänstertrafik av den typ som till exempel förekommer i England och därför går på sin vänstra sida av gångbanan. Som då således är vår högersida av gångbanan för oss som följer svenska förordningar och regler. Något som verkade skapa en del irritation och smärre, företrädelsevis verbala, konfrontationer.


Här passeras själva klaffen som egentligen är en lyftbro vilken vid öppning (för sjöfarare) lyfter vägbanan inklusive spårvagnsspår lodrätt uppåt. Lyftbrons ytterkanter är markerade med rött som en varning för att bron är lyftbar.


En bra detalj med den nya bron är till synes användarvänliga trappor vilka är placerade direkt vid kajkanterna på båda sidor av Göta Älv. 

I detta fallet i Frihamnen som ibland används som eventområde på Hisingssidan. En likadan trappa finns på andra sidan bron (den östra) om man till exempel vill gå tillbaka till centrum men med annan utsikt - i detta fallet då Göta Älv uppströms.

Samma arrangemang med trappor finns på andra sidan bron (den östra). I de bägge trapphusen mot väster finns hiss.

Trappornas placering i kombination med nya Hisingsbrons låga höjd innebär att det kommer att ta mindre än 10 minuter att via bron gå över Göta Älv från kaj till kaj när trapporna väl öppnar.


Här närmar sig invigningen av den nya Hisingsbron sitt slut. Bilden är från i höjd med djursjukhuset Blå Stjärnan på Ringön och jag befinner mig således på Hisingen som är Sveriges femte största ö.

Och här är jag på väg ner till spårvagnshållplatsen Frihamnen för att invänta spårvagn linje 6 mot Linnégatan som än så länge vid detta tillfälle fortfarande trafikerade den gamla Göta Älvbron. 

Då spårvagnstrafiken på andra sidan Göta Älv står inför omfattande utbyggnad har även Hisingen fått sin första spårvagnshall vilken syns överst i bakgrunden.Den absolut sista spårvagnen över Göta Älvbron        Bild: GP  Foto: Anders Wester

Förra lördagen, den 12 juni 2021, avslutades en 82-årig epok då en spårvagn av typ M31 på linje 6 ca kl. 05.00 med destination Kortedala blev historiens sista spårvagn att trafikera Göta Älvbron. 

Därefter, i måndags (den 14 juni 2021, påbörjades rivningen av Göta Älvbron.