fredag 21 maj 2021

Götaälvbron (1939 - 2021)


Götaälvbron mot Hisingen

Bilden är från lördagen den 8 maj då jag i egenskap av fotgängare var på väg från centrum uppför Götaälvbron mot Hisingen.

Anledningen till promenaden var att den nu 82 år gamla Götaälvbron (1939 - 2021) har gjort sitt och inför stundande demontering skulle stängas för alla typer av passage redan påföljande dag och istället ersättas av den nya Hisingsbron.

Undantaget är spårvagnstrafik som fortsätter fram till och med första veckan i juni.

Detta var således absolut sista tillfället att på övriga sätt ta sig över Göta Älv via Götaälvbron. Rivningen av densamma påbörjas den 15 juni.


Götaälvbron ca år 2012  (Bild Internet)

Det har varit ganska obehagligt att de senaste åren gå på Götaälvbron då den vibrerar och skakar anmärkningsvärt mycket på grund av tung trafik i form av tät kollektivtrafik över densamma.

Skakningarna känns som värre nu än för några år sedan. Och redan 2013 uppgav Trafikverket att Götaälvbron var i "mycket dåligt skick". Något som bekräftas av att alla spårvagnar och bussar numera måste bromsa in och krypköra över själva klaffen högst uppe på krönet.

Anledningen till att jag regelbundet går via bron till Hisingen är att jag bland annat ibland inhandlar indiska kryddor (stark indisk curry, pickles etc etc) vilket finns att tillgå i rikligt utbud hos Indian Food House som är en ganska stor indisk livsmedelsbutik på Herkulesgatan nära Kvilletorget.


Den nya Hisingsbron (t v) sedd från Götaälvbron 

Avslutningsvis några siffror om Götaälvbron som härmed avtackas för trogen och relativt lång tjänst. 
Motsvarande siffror för nya Hisingsbron inom parentes.

Götaälvbron är ca 1.300 meter (840) lång om man inkluderar på- och avfarter. Själva brons längd är 927 meter (440) och dess bredd 27 meter (40). Den segelfria höjden är 19.5 meter (12)

(Den nya Hisingsbrons totala segelfria höjd i upplyft läge är 28 meter)

Broarnas höjd, gör att de är och framförallt upplevs som längre - speciellt Götaälvbron. Nästa inlägg handlar om när jag inviger den nya Hisingsbron. Först till fots och några dagar senare med bil