fredag 24 februari 2023

NATO - Februari 2023

Måndagens oanmälda möte mellan presidenterna Biden och Zelenskyj i soligt Kiev, Ukraina, 

I måndags gjorde USA:s president Joe Biden ett oanmält och bejublat besök i Ukrainas huvudstad Kiev dit han anlände per järnväg från Polen.

President Biden försäkrade Ukraina om USA:s fortsatta stöd och kommer bland annat att bistå Ukraina med ett nytt stödpaket på en halv miljard dollar.

Och det är förmodligen första gången en amerikansk president besöker en aktiv krigszon där amerikanska styrkor inte har kontrollen på marken.

Besöket genomfördes inför årsdagen av den ryska invasionen av Ukraina den 24 februari 2022.


 
President Erdogan och Ungerns premiärminister Orbán

Av NATOs 30 medlemsländer återstår fortfarande Turkiets och Ungerns godkännande för att släppa in Sverige och Finland i försvarsalliansen NATO.  


En puttenuttig och något fånig bild från ett av turken Erdogans anmärkningsvärt 
många och regelbundna möten med ryssen Putin under 2022

Båda Erdogan och Orbán är uttalat moskvaorienterade vilket alltmer börjat irritera alltfler medlemsländer inom NATO. Speciellt Erdogan som understundom närmast kan liknas vid ett slags ombud för ryssarna inom försvarsalliansen NATO.

Även de bägge NATO-länderna Bulgarien och Grekland anses vara orienterade "österut"
 För övrigt så är information och nyheter om anslutningsprocessen i allra högsta grad numera en slags färskvara där olika besked kan ändras från dag till dag, ibland timme efter timme. Ett faktum som varit påtagligt den senaste tiden.

Men jag tycker och tror, trots allt, att det för närvarande känns som om Sverige och Finland är medlemmar i NATO ganska snart.
Ryssar, ryssland:


Rubrik och text: Omni

Avslutningsvis idag, som är årsdagen av den ryska "miltärmaktens" invasion av Ukraina, en rubrik med vidhängande text som ett av många exempel på ryssarnas många vidrigheter i Ukraina under det gånga året.

Att kriget fortfarande pågår beror egentligen på att ryssland, som skall föreställa världens näst största militärmakt, i princip förlorat det krig vilket man själva helt oprovocerat inledde för ett år sedan. 

Under den gångna veckan har därför ryssfolket desperat tillkallat samt vädjat om hjälp (militärt samarbete) från kineserna och Iran.
  Leopard 2(Stridsvagn 122)

Slutligen, och apropå vad som nämndes tidigare ovanför angående nyheter som  färskvara, så meddelade idag, på årsdagen,  försvarsminister Pål Jonson att Sverige kommer att bistå Ukraina med bl a ett tiotal av våra totalt 129 st Leopard 2 stridsvagnar (Stridsvagn 122). 

Detta som ett komplement till tidigare utfästelser till Ukraina om bl a 40 st stridsfordon 90 samt ett antal pjäser av artillerisystem 08 Archer.