tisdag 18 oktober 2016

Modul och Lockheed L-10

Ovanstående kanske inte ser så mycket ut för världen. Det är en 3d modul föreställande kuperad terräng, d v s en del av ett landskap, som motsvarar en yta av 16 x 16 km

Jag gjorde modulen i ett program som bl a används av spelutvecklare för att göra bakgrunder, miljöer, landskap etc för exempelvis dataspel, t ex World of warcraft, flygsimulatorer med mera. Samt även i filmproduktioner där det inte är helt ovanligt att man ibland kopierar in ett artificiellt landskap i bakgrunden.

Programmet bygger, förenklat, på att man använder noder (eng. nodes) vilka, efter att ha kopplats ihop med varandra, skapar ett landskap. 

Med noderna ställer man in t ex färger, höjd, avstånd, erosion, växtlighet, berg, dalar, raviner, fjordar och allt vad det nu kan vara för något. 

Noderna kan bli ganska många i antal - i detta fallet 22 stycken. Och ju mer noder man använder desto mindre begriper man garanterat av det man håller på med att försöka kreera. Åtminstone i initialskedet. 

Efter en hel del trial and error förstår man så sakteliga hur det hela fungerar.


I programmet finns i och för sig förinställda färger för olika typer av landskap samt möjligheter att skapa egna inställningar. Men jag tycker det verkar bli bättre om man gör egna färgscheman direkt efter verkligheten.

Då kan man besöka amerikanska rymdflygstyrelsen NASAs omfattande webbsida. NASA är väldigt generösa med att dela med sig av olika typer av högupplösta bilder vilka fotograferats på hög höjd från satelliter. 

I detta fallet, med modulen, valde jag en satellitbild av Frankrike som förlaga för att göra ett eget färgschema.


Resultat blev den lilla färgremsan ovanför som består av olika färger jag kopierat från satellitbilden. Det vill säga färgduttar från olika områden mellan Normandie i väster och Tyskland uppe till höger i bild.

Ganska okomplicerat och det är egentligen all information som datamaskinen behöver för att färglägga landskapet efter att man gjort en del inställningar (styrt processen) med noderna.

Tycker man i efterhand att någon färg blivit felaktig eller inte passar in i schemat är det bara att i ett program för bildbehandling måla över densamma med någon lämpligare nyans.


Och här är resultatet av färgduttandet samt olika inställningar av noderna: En bild av ett 16 x 16 kilometer stort landskap som det ser ut rätt uppifrån. 

Det går att bestämma hur stor procent respektive färg (som här i huvudsak är grönt och ljusockra) skall ta i anspråk av den totala ytan.

En bild av ovanstående typ kallas på engelska för texture map och är själva grunden i landskapet man skall bygga. Det är samma bild (texture map) som i modulen överst.


Därefter går man över till ett CAD-program (3d-program) och gör själva miljön och modellen som i detta fallet skall föreställa en Lockheed L-10 Electra i luften någonstans över Normandie. 

Jag är ganska nöjd med slutresultatet och det blev ungefär nästan som jag tänkt mig - trial end error!

Klicka här eller på det gula flygplanet så öppnas hela bilden i mitt nyöppnade interaktiva och cyberbaserade Galerie d'art (som ju hade un grand première för en tid sedan).

Jag är medveten om att det interaktiva galleriet för närvarande sitter en aning på trekvarten (d v s fortfarande är ostrukturerat). 

Men då brukar det vara kutym att man skriver någonstans i bloggen (eller hemsidan) att densamma är under construction så behöver man inte bekymra sig mer över detta faktum just för tillfället. Det ordnar sig alltid, som jag brukar säja.

=====================

Lockheed L-10 Electra flög för första gången den 23 februari 1934 och tillverkades i totalt 149 exemplar under senare hälften av 1930-talet. 

Det finns fortfarande några restaurerade och fullt flygdugliga Electras kvar i världen, bland annat en i Tjeckien.