lördag 13 maj 2023

NATO april - maj 2023

Försvarsalliansen NATO och dess numera 31 medlemsländer 

Inlägget idag är som tidigare utlovats kortfattat och består endast av en uppdaterad NATO-karta efter det att Finland nu blivi medlem nummer trettioett i försvarsalliansen NATO.


Statsminister Ulf Kristersson

Apropå NATO och det hittills uteblivna svenska NATO-medlemskapet så har ju statsminister Kristersson hittills i år haft en förvånansvärt avslappnad inställning till det hela och istället låtit meddela att han ämnar invänta resultatet av det turkiska valet som ju genomförs imorgon (söndag den 14 maj).

Och i samband med problematiken av ett eventuellt framtida svenskt medlemskap i NATO så är det exempelvis numera även brukligt av regeringen att t ex gentemot ständigt turkiskt missnöje mot Sveriges inställning till PKK, hänvisa till Den Svenska Yttrandefriheten.


lördag 6 maj 2023

Kung Charles III och Drottning Camilla


Foto: Hugo Burnand


Warm wishes of congratulations to His Majesty King Charles III and Her Majesty The Queen Consort Camilla on their coronation Saturday 6th May 2023.