lördag 30 mars 2024

lördag 23 mars 2024

NATO samt omstrukturering

Den svenska fanan hissas i regntungt Bryssel

Förra måndagen, den 11 mars 2024 kl 11.45, hissades till slut den svenska flaggan utanför Natos högkvarter i Bryssel. (Det officiella svenska Natointrädet genomfördes veckan innan, den 7 mars 2024 i Washington USA)

Under ceremonin deltog bland annat kronprinsessan Victoria, statsminister Ulf Kristersson och NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Sverige överlämnade sin ansökan om Natomedlemskap den 18 maj 2022 och blev som nämndes fullvärdig medlem 7 mars 2024. Anslutningsprocessen tog således drygt hela 22 månader i anspråk vilket är anmärkningsvärt lång tid.

Detta var det sista inlägget om själva anslutningsprocessen av Sverige till den fredsbevarande försvarsalliansen NATO.
Anledningen till att detta inlägg (om anslutningsprocessen till NATO) är publicerat nästan två veckor senare än tänkt (vecka 12 istället för 11) är att jag blivit mer kreativ med bilder och konstruerande av modeller och scener i CAD-program. 

Och det är ju bra och inspirerande. Men jag vill ha ännu mer tid till att vara kreativ.

Därför så har jag börjat ändra om i tillvaron genom att förändra vardagen med omprioriteringar samt ta bort onödiga rutiner och måsten. En slags omstrukturering vilket har tagit tid och varit omständig.


Och bloggen tonar ner inlägg om t ex dagsaktuella händelser och händelseförlopp av typen "omvärldsbevakning" som t ex Sveriges anslutningsprocess till NATO ovanför och gör istället ett nytt försök med att bli den bildblogg som det var tänkt från början.
torsdag 7 mars 2024

Sverige medlem nr 32 i NATO!


Sverige blir formellt medlem som nr 32 i försvarsalliansen NATO idag kl 17.15 (svensk tid) torsdag den 7 mars 2024.Den (i mitten) än så länge kala svenska flaggstången i Bryssel

Den svenska fanan hissas under en procedur kommande måndag vid NATOs högkvarter i Bryssel.


Cheeeeeers!