söndag 23 september 2018

Valresultatet 2018(?)

Valresultat för resp. parti 2018 - skuggade staplar visar valresultat 2014

Egentligen skulle inlägget idag bli en uppföljning av förra blogginlägget där bl a resultatet av valet den 9 september skulle redovisas med vad som blev Sveriges nya regering.

Men fortfarande, två veckor efter valet, finns fortfararande inte någon form av besked om vem eller vad som skall regera nationen under den kommande mandatperioden fram till 2022.

Första veckan efter valet ägnade den s k valmyndigheten åt att räkna röster som försvann, mandat som hoppade hit och dit mellan blocken, söka efter försvunna och undangömda valsedlar i vallokaler eller råkade bli stulna på flera svenska ambassader utomlands.

Och denna, den gångna veckan, har det ältats, inte minst inom media, dag ut och dag in vem som skall bli eller inte bli talman, förste vice talman, andre vice talman, tredje vice talman etc etc osv

Så inlägger idag blir det då bara siffror, staplar och grafer tills vi får någon form av valresultat vilket förmodligen blir i veckan som kommer.
Graferna ovanför visar mandatfördelningen mellan de bägge blocken samt Sverigedemokraterna efter riksdagsvalet 2018 (överst) samt riksdagsvalet 2014 (underst). Intressanta siffror - inte minst med tanke på skillnaden som uppstått under den gångna mandatperioden.

Totalt röstade 6.535.271 personer i valet 2018. Vilket motsvarar 87,18% av antalet röstberättigade i Sverige som på valdagen var 7.495.936. Antalet förstagångsväljare uppgick till 383.000 personer.
lördag 8 september 2018

Val i Sverige 2018!

Val i Sverige till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige september 2018

Lugnet före stormen?
I förrgår förtidsröstade jag inför det kommande valet på söndag. Jag röstade på samma parti som jag gjorde i valet 2014. Vilket var samma som i valet dessförinnan (2010).


Årets val har har fått väldigt stor uppmärksamhet utomlands, inte minst inom EU, och betraktas som ett slags ödesval ur flera aspekter. Det kommer att bli ett otroligt spännande val och det känns påtagligt som att Sverige står inför någon form av vägval.

Allt fler invandrare  kommer att rösta på samma parti som jag. Vilket bl a beror på man kommit till Sverige för att leva som svenskar i ett svenskt Sverige. Men upplever idag att ett slags parallelsamhälle börjar uppstå och tillåts att breda ut sig i allt större omfattning.


Rubriken ovanför (från SVT igår) är ett färskt exempel på (denna gång med religiösa förtecken) nämnda parallelsamhälles många egendomliga yttringar under den senaste mandatperioden:

Miljöpartisten Ali Khalil
Miljöpartiet och dess gruppledare Ali Khalil erbjöd Moderaterna ca 3.000 röster från medlemmar i en muslimsk församling i Stockholmsförorten Botkyrka i utbyte mot bygglov för en ny moské.

Moderaterna valde självklart att tacka nej.

Miljöpartisten Ali Khalil (MP) har uteslutits som gruppledare.


Avslutningsvis ett ordstäv/talesätt igen och då ett utmärkt exempel på vad som menas med att "slå huvudet på spiken"

Det är en polsk nyhetskanal som för sina tittare och läsare i ett twitter-inlägg klart och koncist förklarar varför svenskarna i somras hastigt nödgades söka akut assistans och hjälp från utlandet med att släcka skogsbränder i det egna landet.
lördag 1 september 2018

Höst 2018Efter det att stora delar av Sverige hållits i ett slags tropiskt järngrepp under nästan fyra månader har hösten äntligen börjat göra sig alltmer påmind även här i Göteborg.

Den regntunga och folktomma bilden ovanför är från Linnégatan i centrala Göteborg en tidig morgon förra veckan och får symbolisera höstens ankomst.

Och hösten är min absoluta favorit bland årstiderna. Men det känns ändå nästan en aning vemodigt att sommaren är slut då jag, som så många andra, inte kunde ta till vara på densamma fullt ut på grund av värmen.

Sommar på svenska västkusten är en sak. Men sommar i ett tropisk Göteborg är något helt annat. Göteborg är absolut ingen sommarstad. Snarare tvärtom.


Och i förra veckan dök äntligen det av många efterlängtade regnet upp igen efter några månaders mer eller mindre total frånvaro på västkusten.

Vårgrönska i slutet av augusti
Regnet gav en vitamininjektion åt växtligheten i ett uttorkat Göteborg. Bilden är från i förrgår och föreställer  frodigt vårgröna gräsmattor mellan Carl Grimbergsgatan och Västergatan i stadsdelen Annedal.

Det har varit mer än 100 dagar med solsken i Göteborg denna sommar. Vilket ju egentligen är ganska tjatigt och enformigt. Omväxling förnöjer, heter det ju.

Härmed avslutas sommaren 2018 på bloggen.
Apropå ordstävet "omväxling förnöjer" ovanför så är jag intresserad av just gamla talesätt, ordstäv och ordspråk:


Tidningsrubrikerna ovanför är ifrån förrgår och är ett bra exempel på vad som till exempel menas med talesättet "en händelse som ser ut som en tanke". Och då, osökt, apropå lag och ordning som har blivit en av de största valfrågorna i det kommande riksdagsvalet nästa vecka.

Således:

Det är (med hänvisning till tidningsrubrikerna ovanför) en händelse som ser ut som en tanke att det är allmänna val i Sverige nästa vecka.)