torsdag 12 augusti 2021

Juli 2021 uppdatering 3

 Lilla Varholmens färjeläge

Sommarbild från en i förra veckan genomförd utflykt till öarna (i Göteborgs norra skärgård). Det finns även en södra skärgård i Göteborg som även den har sina öar.

Den största geografiska skillnaden mellan de båda skärgårdarna är att den norra ligger i Bohuslän till skillnad från den södra som är belägen i Västergötland. De bägge skärgårdarna skiljs åt av Rivöfjorden som utgör själva inloppet till Göteborg. 

En annan skillnad är att man via bilfärja kan köra bil till öarna i den norra skärgården.Idag är det redan den 12 augusti 2021 och således hög tid att avsluta blogginlägget Juli 2021 med en sista uppdatering och gå vidare till augusti månad 2021.

Skogsbränder i utkanterna av Greklands huvudstad Aten  (Bild Internet)

Det som stora delar av världen kommer att minnas kanske mest av år 2021 är det extrema vädret i form av skyfall och hetta som orsakat (och orsakar) översvämningar och omfattande skogsbränder som en effekt av klimatförändringarna.

Och apropå det allt extremare vädret i dessa dagar så är onekligen en händelse som ser ut som en tanke att FN:s klimatpanel IPCC i måndags publicerade sin första stora klimatrapport på 8 år.

En rapport som klart och tydligt tillsammans med annan forskning visar att det allt värre och mer extrema vädret är kopplat till människans klimatpåverkan. 

Rapporten ger en dyster bild av framtiden men kommer egentligen inte med några större nyheter. Men man kan inte längre vifta bort vetenskapliga fakta som hypoteser vilket varit brukligt tidigare.

En av de mest obehagliga nyheterna är att förändringarna av klimatet idag sker i betydligt snabbare takt än vad som förutsågs för bara tio till femton år sedan.


Blogginlägget om Juli 2021 avslutas ungefär på samma sätt som det inleddes med för ca fyra veckor sedan och då, återigen, med en ny rekordtempertur:


All time high i Europa!

I den italienska staden Syrakusa på Sicilien uppmättes igår, onsdag den 11 augusti 2021, hela +48,8° vilket är den högsta temperatur som någonsin uppmätts i Europa.LÖRDAG 31 JULI 2021Götaälvbron 1939 - 2021

Rivningen av Götaälvbron pågår för fullt sedan mitten av Juni. På bilden har den blivit avknipsad på Hisingssidan. Påfartsrampen till den nya Hisingsbron syns till höger i bild alldeles bakom bropelarna. Skillnaden i höjd (6 meter i oöppnat läge ) mellan de bägge broarna syns tydligt.

Jag tycker att man skall bevara två eller flera pelare som ett slags monument (med pelarna som "kolonner") och minne över en tid av Göteborgs och göteborgarnas historia.


Regnovädret runt om i Europa fortsatte även denna vecka (som är nummer 30). Bland annat i Belgien och Nederländerna. Men även i södra England där skyfall bland annat orsakade översvämningar i Londons tunnelbana.

Totalt har 219 människor omkommit efter skyfall i Tyskland och Belgien under juli månad vilket är ganska anmärkningsvärt. Ett okänt antal saknas fortfarande.

Extrema skyfall fortsättningsvis även i Kina samt ovanligt intensivt monsunregn i Indien som orsakat många dödsfall och saknade.


Många skyfallsliknande regn med för svenska förhållanden omfattande översvämningar i stora delar av Sverige under den gångna veckan. Som till exempel i Bohuslän under torsdagsdygnet där det fortfarande kan vara svårt att ta sig fram på sina ställen.Vidsträckta och långvariga skogsbränder i Sibirien    Bild: Reuters

Många extrema skogsbränder härjar för närvarande runtom i världen. Värst för närvarande är bränderna i norra Sibirien samt utmed den amerikanska västkusten. De bägge bränderna påstås för närvarande vara mer eller mindre omöjliga att släcka utan mycket regn. 

Även omfattande bränder i sydeuropa samt Turkiet. Också vårt grannland Finland har drabbats och då med den största skogsbranden på 50 år.

Det är inte utan att man förstår att adjektivet Apokalyptiskt börjat användas allt oftare runtom i vår värld.

FREDAG 23 JULI 2021


Detta är en uppdatering av inlägget Juli 2021. Orsaken är att nyhetsflödet är så händelserikt nu för tiden och då bloggen även ibland fungerar som en slags dagbok behöver inläggen ibland kompletteras.

Förr i tiden, vilket inte var för så länge sedan, innebar sommartider i stort sett alltid nyhetstorka; även globalt. Så icke i dessa tider.

Uppdateringen idag består av några aktuella rubriker angående det alltmer extrema vädret på vår planet:


Vecka 28 - 29 

Regnovädret  i Tyskland och Belgien vecka 28 beskrevs av många som apokalyptiskt och mycket våldsamt. Dödstalen är högre än vad som anges i rubriken ovanför. Dessutom saknas många fortfarande.

Uppröjningen och återuppbyggnaden efter skyfallen i flera EU-länder kommer att ta lång tid och bli mycket kostsam. Flera omfattande krispaket förbereds för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för drabbade. 

Några skyfall i Sverige den senaste tiden:


16 juli flera skyfall över olika delar av Skåne

5 juli Tranås, Jönköpings län

15 juni Stockholm

Skyfall i Asien:


19 juli, flodvåg genom tunnelbanestation, Chengdu Metro (Bild Internet)

Även många andra länder utanför Europa, som till exempel Kina, har drabbats av svåra skyfall i år. Bilden är från mångmiljonstaden Chengdu i måndags 19 juli där skyfallet orsakade kaos i samband med stora vattenmassor i bl a tunnelbanan där minst 12 personer drunknade.

Orsaken till världens alltmer extrema väder är bl a att  jetströmmarna beter sig alltmer annorlunda som en effekt av rekordhöga temperaturer över Arktis.
FREDAG 16 JULI 2021


Sommar och marin trängsel på Rivöfjorden vid inloppet till Göteborg

Vecka 28 och nu har sommaren kommit med råge till Göteborg. Vilket innebär fuktig luft och väldigt varmt med temperaturer närmare +30°C dagligen. Samt svaga vindar vilket är ganska anmärkningsvärt för Göteborg och västkusten nuförtiden.

Man kan i sammanhanget nämna den extrema värmen i västra USA och Canada som plågat de bägge länderna under relativt lång tid nu och bland annat orsakar stora skogsbränder.


All time high på planeten Jorden!

I måndags, den 12 juli, uppmättes på flera olika mätstationer i Death Valley, Californien, temperaturer på mellan +54°C och +56°C vilket är de högsta temperaturer som någonsin uppmätts på planeten Jorden.

Även stora delar av Europa har under vecka 28 präglats av extremt väder i form av stormar, skyfall och svåra översvämningar vilket orsakats av en högtrycksblockering vilken är en allt vanligare effekt av klimatförändringarnaBloggens makeover pågår om än i något långsammare takt än vad som var tänkt beroende på värmen. Bland annat så har Bloggarkivets hierarki ändrats och indelas nu årsvis. 

Den något tveksamma texten (presentationen) från 2013 under rubriken OM BLOGGEN har tagits bort och kommer att ersättas med ny.

Tills dess står det tills vidare att "Jag heter Peter och bor i Göteborg". Relativt informativt får man ändå säga.