lördag 25 juni 2016

Glad (och historisk) midsommar!


Och Midsommaren 2016 blev historisk då det samma dag gick en chockvåg över världen efter det att resultatet av brittiska Brexit-valet blev klart tidigt på morgonen den 24 juni.

Jag blev på sätt och vis själv förvånad över att lämna-sidan vann valet. Och då med så bred marginal som 4 % vilket det faktiskt blev trots förvånansvärt massiv skrämselpropaganda från bl a brittisk media och näringsliv dagarna innan valet.

Massinvandring till Europa samt fri (social och arbetskrafts) rörlighet över EUs inre gränser är huvudorsakerna till att Storbritannien lämnar EU. 

Även bl a förtroendekris, en sedan 2008 ovanligt segdragen lågkonjunktur i västeuropa samt misstro mot valutaunionen är några andra faktorer. 

onsdag 22 juni 2016

Brexit


Som så många andra hoppas även jag att Storbritannien röstar JA för att lämna EU.

EU idag, år 2016, är något annat än alla visioner och fagra löften som tidigare fått Europas olika befolkningar att rösta för ett EU-medlemsskap.

Är en union så bräcklig att utomeuropeiska företeelser i form av till exempel flyktingsituationer i främmande världsdelar (som delar av Afrika samt Mellanöstern) har fått hela det europeiska fundamentet att skaka ordentligt i sina grundvalar betyder ju detta att Europa har väldigt stora problem framför sig.

Skall vi ha ett europeiskt samarbete även i framtiden måste dagens EU struktureras om tämligen omgående och det börjar bli bråttom om unionen åtminstone tillfälligt skall kunna rädda det som räddas kan.

Oavsett hur Storbritannien väljer imorgon, torsdag, så kommer det EU som finns idag ha högst fem år kvar i historien innan det har förvandlats något annat. Fem år är sannolikt en aning väl objektiv uppskattning.

Brandenburger Tor, Berlinmurens fall och sovjetimperiets sammanbrott den 9 november 1989
Europeiska unionen (EU) är egentligen ingenting annat än ett imperium under uppbyggnad (utvidgning). Men ingen har någonsin lyckats bygga ett varaktigt imperium. Och sällan har väl ett imperiebygge haft sämre förutsättningar att lyckas än vad Europeiska unionen (EU) ser ut att ha idag.

Brittiska imperiet, Osmanska Riket, Romarriket,  Mongolväldet (Djingis khan), Mayariket är några historiskt kända imperier som tidigare kollapsat och därmed för alltid försvunnit från världsalltet.
   
Det senaste imperiet som föll samman var Sovjetimperiet. Vilket symboliserades på ett talande sätt av Berlinmurens fall den 9 november 1989 (bilden ovanför). 

Men mitt tips inför valet i morgon är att Storbritannien trots allt väljer att stanna kvar i EU. 
Åtminstone tillsvidare (för denna gången).


lördag 4 juni 2016

Högtryck och oväder!

Vädret i Sverige maj samt inledningen av juni 2016 dominerades av flera högtryckblockeringar med centrum över bl a Baltikum och Ryssland. 

Vilket innebar högtrycksbetonat väder i Skandinavien men intensiva lågtryck med oväder i central- och västeuropa. Grafen ovanför visar maj månads temperatur Linnéstaden/Järntorget, Göteborg.

Vädret i bl a Tyskland, Frankrike och Belgien under den senaste veckan betecknas av myndigheterna som en naturkatastrof med flera dödsoffer och stora materiella skador. 

Bilden ovanför visar förödelsen efter åska och skyfall i Braunsbach, Tyskland, i söndags. 

Satellitbilden från igår visar högtrycket över Skandinavien och österut med ovannämnda oväder som igår låg över större delen av väst- och centraleuropa. Lågtrycken ligger nästan stilla då de även blockeras effektivt i söder av ett större högtryck över Medelhavet.

I Frankrike utlyste man igår katastroftillstånd beroende på stora problem med översvämningar i bl a Paris.

En turist från Kina förundras av ett Paris som sakta tycks försvinna ner i floden Seine vilken fram till idag har stigit med närmare 7 meter.  Och enligt prognoser kan komma att stiga ytterligare. 

Paris hade +12° igår fredag samtidigt som det var +30° här i Göteborg på eftermiddagen.


Och i södra Sverige är problemen dom motsatta;  Som ett resultat av flera högtryck men även långvarig utebliven nederbörd har stora delar av sydsverige drabbats av torka med katastrofalt låga grundvattennivåer och stor risk för skogsbränder. Bl a Öland och Gotland har infört bevattningsförbörbud.

Även flera kommuner i västsverige införde igår bevattnings- och eldningsförbud. Med andra ord stora problem för sydverige att vänta om det inte börjar regna tämligen omgående.

============================

Som av en händelse håller jag på att skriva kortfattat något om orsak och verkan betr. just högtryck och högtrycksblockeringar i Europa. 

Detta då väder intresserar mig samt att nedanstående vädertyper kommer att få en allt större betydelse för Europa och oss européer. 

Jag lägger in ett första utkast nedanför då det ju råkade bli lägligt med tanke på europavädret i veckan. Men skall ändra en del formuleringar samt göra några förtydliganden så nedanstående dyker upp omarbetat så småningom.


Högtryck och högtrycksblockering

En typ av väder som allt oftare orsakar stora problem i Europa kallas högtrycksblockering. Vilket betyder att ett stort högtryck ligger i stort sett stilla i minst 10 dygn och medför att andra vädersystem (lågtryck) blockeras och istället styrs runt högtrycket.

Sommartid innebär en högtrycksblockering allt oftare en extrem och långvarig värmebölja.Ett bra exempel i Sverige på en långvarig värmebölja är juli-augusti 2014 med ett fastlåst väderläge över Svealand med långtgående torka. Vilket bl a resulterade i vad som benämndes århundrats skogsbrand  i Västmanland (bilden ovan). Samtidigt styrdes lågtryck ner från nordatlanten mot sydsverige där man fick mycket regn och flera extrema skyfall.

Resultatet av en högtrycksblockering vintertid kan även bli långvariga köldperioder. Exempel på detta är rekordvintrarna 2010 och 2011 i Sverige.

Och vi kommer inom överskådlig framtid och med en regularitet av 5 -7 år få ännu kallare vintrar i Europa. Och lokal ännu varmare somrar. Men även långa perioder med ständigt regnande eller snöande. Vilket kan komma att bli ett stort problem, inte minst här i Sverige och övriga Skandinavien.

Antalet extrema högtrycksblockeringar runt om i världen har ökat drastiskt under dom senaste 7 - 15 åren. Innan dess var högtrycksblockeringar sommartid ovanliga i Europa utan förekom i stort stort sett uteslutande vintertid vilken är en intressant förändring.

Anledningen till detta är den globala höjningen av medeltemperaturen vilket orsakats av att människan har förstärkt den s k växthuseffekten. Till stor del främst genom utsläpp av koldioxid i samband med bl a avskogning och användning av fossila bränslen.

Snabbaste uppvärmningen på vår planet sker i Arktis, d v s ovanför Polcirkeln, där luften är +1,7° eller mer över medelnivån. Något som fått Arktis' is att smälta i allt snabbare takt och bli ett allvarligt hot mot djurlivet. Och kommer på ganska kort sikt att globalt även bli ett stort problem för människan.

Flera områden norr om Polcirkeln som t ex Alaska, norra Ryssland och Barents hav, har kontinuerligt stora områden med  temperaturhöjningar på upp till 6 - 8 grader. Även vintertid.

April 2016 blev den varmaste månad som någonsin uppmäts på jorden. Grafiken ovanför visar globala temperaturavvikelser april 2016 från vad som betraktas som normal medeltemperatur. Notera den katastrofala temperaturhöjningen ovanför polcirkeln. Inte bra!

Och det är uppvärmningen av Arktis som orsakar att temperaturskillnaden mellan polarområdena och ekvatorn minskar vilket innebär att stora frekventa högtryck blir allt vanligare i Europa. Och då med fastlåsta väderextremer som resultat.

Det påstås att väderfenomenet El Niño  skulle påverka (höja) jordens medeltemperatur vilket är en sanning med modifikation. Det är i själva verket temperaturhöjningen som förstärker El Niño vilken i sin tur bidrar till höjd medeltemperatur. Således en ond cirkel som vi inte kan ta oss ur. Inte heller så bra!

Då högtryck blivit ett allt större problem har det nyligen tagits initiativ till vad som är början ett slags register, The Heat Wave Magnitude Index, för att dokumentera, analysera och samla in fakta om just värmeböjor vilka orsakas av högtryck och högtrycksblockeringar.

Något liknande de organisationer och institut som idag samlar in fakta om t ex jordbävningar (samt tsunamis) och vulkanutbrott för att kunna öka beredskapen och förståelsen för dessa fenomen i framtiden.

Den värsta värmebölja som någonsin drabbat europa inträffade för sex år sedan, juli augusti 2010. Och då i samband med ett stort stillaliggande högtryck över stora delar av centrala Ryssland inkluderande Moskva.

Man räknar med att mer än 55.000 människor, främst äldre, avled som en direkt följd av värmen i Ryssland sommaren 2010.


Europas näst värsta värmebölja inträffade sommaren 2003 i centraleuropa där Frankrike drabbades värst med ca 11.000 dödsfall. 

Totalt avled ca 33.000, även då främst äldre, år 2003 i centraleuropa av värmen.


Beträffande den tredje värsta dokumenterade värmeböljan i Europas historia får man gå tillbaka till år 1540  (då Sveriges konung hette Gutsav Vasa).

I och för sig var värmen i Europa som sådan av och till outhärdlig. Men den värsta med värmeböljan 1540 bestod mer av att stora delar av europa drabbades av en sju månader lång total torka vilket innebar att många floder, som t ex Rhen och den nu i veckan aktuella Seine, torkade ut i stort sett helt och hållet.

Många dog av värmen år 1540 men flest dödsfall orsakades av dysenteri och andra sjukdomar vilket berodde på att det helt enkelt inte fanns tillgång till friskt och drickbart vatten i centraleuropa p g a ovannämnda utdragna torka.

Europas minskande sötvattentillgångar var i stort sett att betrakta som mer eller mindre otjänligt (skadligt), oanvändbart och farligt att dricka. Stora delar av europas befolkning drack således dagligen giftigt vatten utan att veta om det eller förstå följderna av detsamma - ett verkligt skräckscenario med andra ord.

Katastrofen 1540 är ganska väl dokumterad runt om i Europa. Instutitioner samlar idag in tillgänglig fakta  för bearbetning vilket skall bli intressant läsning så småningom.