torsdag 22 mars 2018

Rollout och världsrekord - Boeing 737 nr 10.000!


I förra veckan, tisdagen 13 mars 2018, rullades Boeing 737 nr 10.000 ut från monteringshallen hos the Boeing Company i Renton, Seattle, USA.

I och med denna händelse befäste Boeing 737 ytterligare sin roll som världens mest tillverkade trafikflygplan.

När maskinen nästa vecka levereras till kunden, Southwest Airlines, och sätts in i trafik har flygplanstypen varit i trafik under ett halvt sekel (50 år).

Boeing 737 nr 10.000 blev en 737 MAX 8 och är registrerad som N8717M.


I och med bemärkelsedagen förra veckan hamnade Boeing 737 i The 2018 Guinness Book of World Records.

Bilden visar när en representant för det irländska ölbryggeriet Guinness tillkännager utmärkelsen genom att överlämna ett diplom till the Boeing Company i samband med rollouten.


Kunden till 737 nr 10.000 är som nämnts tidigare det amerikanska lågprisbolaget Southwest Airlines vilket är ett amerikanskt Texas-baserat inrikesbolag (domestic). Southwest räknas som ett av världens fem största flygbolag.

Störst bolag alla kategorier är American Airlines. Därefter beror ordningen på hur man räknar.

2017 blev Southwest Airlines näst störst betr. antal transporterade passagerare per år (mer än 150 miljoner). I år, 2018, förväntas man bli det flygbolag i världen som kommer att transportera flest antal passagerare.

Southwest är världens största användare av flygplanstypen Boeing 737. Totalt består bolagets flotta idag (vecka 12 2018) av 723 stycken 737. Utöver dessa har man inneliggande orders på ytterligare 231 maskiner (227 st 737 MAX samt 4 st 737-800).

Sedan Southwest Airlines grundades 1967 har man enbart använt sig av flygplanet Boeing 737* vilket uppges vara en av orsakerna till bolagets framgångssaga.

Southwest Airlines anses idag vara världens mest lönsamma flygbolag.

*Mellan 1979 - 1987 leasade Southwest 6 st Boeing 727 (737s tremotoriga "storebror") från Braniff som ett tillfälligt komplement.Boeing 737-iana: 

  Varje minut dygnet runt startar eller landar mer än 40 stycken 737 någonstans runtom i världen

  Och varje minut dygnet runt befinner sig mer än 2.800 Boeing 737 i luften samtidigt. Vilket i praktiken betyder att ca 350.000 - 500.000 passagerare alltid befinner sig 10.000 meter upp i luften ombord på någon Boeing 737.

  Mer än 22.000.000.000 (22 miljarder) passagerare har sedan introduktionen av flygplanstypen i februari 1968 flugit med en Boeing 737.

Högklassig flyg- och fordonsnostalgi
Bilden ovanför visar en Boeing 737-100 med tillverkningsnumret 9 vilken levererades till tyska Lufthansa den 14 mars 1968 - d v s nästan exakt på dagen 50 år sedan den nu aktuella nr 10.000 blev klar för leverans.

Maskinen var registrerad som D-ABEK och på bilden besöker den en svensk flygplats någon gång i slutet av 1960-talet.

Notera servicefordonet framför flygplanet som är en Volvo Duett P210 vilken är en så kallad skåpbil baserad på personbilen Volvo PV444. Fordonet är (under de bägge bakre kupéfönstren) försedd med SAS - Linjeflygs logotype.

torsdag 15 mars 2018

Vecka 9 och 10 2018
Några bilder från (det tjatiga) vintervädret i Göteborg förra veckan, vecka 10. Lyckligtvis regnade detsamma bort natten till i måndags den 12 mars.


Veckan innan, vecka 9, drabbade ett väderfenomen som kallas Sudden stratospheric warming hela Europa där det orsakade extrem kyla över i stort sett hela kontinenten.

Vädertypen fick av media namnet the Beast från the East då det kommer från Sibirien. Sammanlagt frös cirka 50 människor ihjäl runtom i Europa vecka 9.

(Enligt Svenska Akademiens Ordbok skrivs prepositionen Runtom runtom och inte runt om)

Under vecka 9 gav blåsten i kombination med kyla en köldfaktor (kombinationen av vind-temperatur)  på upp till -25 ° i centrala Göteborg. Diagrammen ovanför visar vind och temperatur ute vid Vinga vecka 9.

En större byggnadsställning blåste ner vid korsningen Engelbrektsgatan-Avenyn I Göteborg. Ett rent under att ingen skadades.

The Beast from the East hemsöker London vecka 9
Kortfattat om Sudden stratospheric warming (Plötslig stratosfärisk uppvärming):

Olika rörelser i atmosfären kan påverka polarvirvelns styrka och i vissa situationer kan den försvagas. När virveln försvagas börjar luften röra sig in mot mitten och sjunker sedan nedåt.

Sjunkande luft trycks ihop vilket gör att luften blir varmare och det kan ske mycket snabbt. Det är detta som kallas sudden stratospheric warming (SSW). Att luften värms upp beror inte på att det tillförs varmluft utan enbart på att luften trycks ihop.

Vanligtvis är vindriktningen hos polarvirveln (jetströmmarna) västlig till östlig.

I vissa fall kan uppvärmingen innebära att polarvirvelns vindriktning vänder helt och blir ostlig (från öst till väst).

Det brukar röra sig om förhållandevis starka luftströmmar.

När rörelsen sedan fortplantas nedåt till de övre skikten av troposfären börjar luftströmmarna, vilket nämndes ovanför, röra sig västerut. Vi får alltså ostliga strömmar i troposfären som vintertid innebär att kall luft från Sibirien rör sig mot Europa vilket var fallet vecka 9.


I och med att väderfenomenet Sudden stratospheric warming blivit allt vanligare på 2000-talet har forskare, meteorologiska institut etc börjat misstänka att detta kan ha ett samband med den globala uppvärmningen.

Under instundande helg drabbar en ny sibirisk köldvåg hela Europa med blåst och minusgrader ända ner till Spanien. Prognoskartan ovanför visar förväntade temperaturer kommande tisdag den 20 mars.