torsdag 17 februari 2022

I hamn med att gå Till Havs!Bloggen har legat i träda en tid då jag haft fullt upp med att få ordning på förarbetet till bilder jag vill göra. Och då gör jag grunden som mallar vilket förenklar det hela framöver. 

Bilden ovanför är en första 2D-bild (rendering) av en mall jag gjort för att i CAD-program framställa tredimensionella hav och oceaner i datamaskinen.

Klicka här så öppnas en större variant av bilden i nytt fönster.

Nedanför visas hur mallen till bilden ser ut rakt uppifrån. Den markerade fyrkanten i nedre högra hörnet kallas objektfil och är en fysisk 3D-fil som belastar GPU. Objektfilen har jag modellerat fram i ovannämnda CAD-program.

GPU är en förkortning av Graphics Processing Unit vilket är en specialiserad processor i datamaskinens grafikkort för snabbare animering, manipulering och visning etc av t ex bilder, video, dataspel.

Tack vare GPU, inte minst i detta fallet, innebär det att man ser vad man gör i realtid vilket är en stor fördel.


Då jag vill göra en större vattenyta måste man  på något sätt kopiera det markerade objektet ett antal gånger. Man kan då till exempel göra flera fysiska kopior av objektfilen. 

Men det påverkar datamaskinens GPU negativt vilket drastiskt försämrar möjligheten att i realtid se vad man skapar.

Det var lite lurigt att komma underfund med, men jag lät istället datamaskinen genomföra en process vilket resulterade i en virtuell simulation.

Fördelen är att den större vattenytan, som efter processen består av objektfilen plus femton skenbara kopior, inte belastar GPU. Man kan göra i stort sett hur många skenbara kopior som helst utan att påverka datamaskinens prestanda nämnvärt.

Nackdelen är att man får ett rutmönster där alla kopior är exakt likadana vilket syns ganska tydligt på bilden ovanför.

Men jag tror mig ha kommit på ett annat sätt för att vid ett senare tillfälle slippa rutmönstret även om denna varianten duger tills vidare.


Därefter gjorde jag en animation (film) av mallen. Klicka på filmen. (Klicka en gång till om filmen är trög och inte startar direkt).

En film består egentligen av ett antal stillbilder ihopsatta till en sekvens. I detta fallet är det 500 olika bilder som visas med 25 bilder/sek vilket innebär att animationen ovanför är 20 sekunder lång. Därefter stannar filmen och man kan klicka på den igen osv.

(Dubbelklicka för fullskärmsläge - dubbelklicka igen för att gå ur fullskärmsläge)

Meningen med mallen är att jag skall göra vanliga bilder (2D) med marinmotiv. Anledningen till att jag först gör en film är att det hela blir mer överskådligt och betydligt lättare att hitta den bästa  bilden av sekvensens totalt 500 dito.

Bilderna kan göras i hög upplösning vilket är ett krav för större bilder.

Man ser för övrigt ganska tydligt att det är ett rutmönster av kopior där vågorna bryter (vita gäss). Men det är utgör inget problem och går lätt att åtgärda (dölja) i ett bildbehandlingsprogram.

Jag gjorde filmen 20 sekunder lång för detta tillfälle. Men normalt så räcker det mer än väl med 10 sekunder, 250 bilder, för att hitta en bra bild att överföra till bildbehandlingsprogrammet.