lördag 30 mars 2013

Påskafton 2013
Ingen vår i sikte så jag gjorde en vårfilm i datorn och använde världens snabbaste 3d-program som jag nämnt tidigare. Och programmet är faktiskt så snabbt att min 64-bits dator plötsligt känns gammal.

Tänkte inte på någon speciell geografisk koordinat när jag gjorde filmen. Men det ser kanske ut som någonstans i stil med Skottland, Irland, Patagonien, nordvästra Spanien, Tasmanien - ett sommrigt Sibirien eller Mongoliet ej att förglömma. Jag får fundera vidare på detta någon gång.

Nästan alla filmer här är i HD-format och tål att visas i fullskärmsläge (Klicka på fyrkanten bredvid Youtube-logon nere till höger på spelaren).

tisdag 26 mars 2013

Gasklockan fyller 80 år - rivningshotad!


I dessa tider när Trängselhäxan Anneli Hulthén härjar som värst i Göteborg och bedriver ett slags Blitzkrieg mot staden genom att utplåna så mycket som möjligt av Göteborg och det som är göteborgskt (vilket jag återkommer till längre fram) kan jag inte låta bli att tänka på vår stackars fina gasklocka.

I slutet av april skall kommunen fatta beslut om Gasklockan skall rivas eller få leva vidare: Tyvärr tror jag beslutet blir att riva denna klenod med politikernas hänvisning till att tomtmarken behövs: Både Göteborg Energi (som bl a sysslat med mutor och korruption) och Stadsbyggnadskontoret vill riva Gasklockan.


Nuvarande gasklocka är den fjärde i ordningen och byggdes av Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg i Mainz, med Götaverken som underleverantör och togs i bruk den 7 november 1933. Den har formen av en 20-hörning med en inre diameter av 44,75 m och totalhöjd av 81 m.

Denna grace är nämnd i Bevarandeprogrammet för Göteborg, men det innebär i och för sej inte att byggnaden är ett kulturminne som måste bevaras Detta trots att Kulturnämnden, som är en av de instanser som har yttrat sig i frågan, tycker att Gasklockan skall bevaras.

Utdrag ur Göteborgs stads Bevarandeprogram:

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG
Ett program för bevarande DEL I

”Nya gasverket” (kv 11:8–9) uppfördes 1888 enligt ritningar av G Krüger och utvidgades sedan i flera etapper. Stora delar av anläggningen har rivits men ett kyltornfrån 1889, en gasklocka från 1933 samt ett par små tegelbyggnader från 1800-talet står kvar.

Kyltornet är uppfört av gjutjärnsdelar med dekorativa detaljer. Ursprungligen hade det en utvändig vindeltrappa med smäckert räcke men den är nu till stor del riven. På en av gjutjärnsplattorna finns texten ”C&WWalkers patent 1889”.

Gasklockan är cirka 80 meter hög och innehåller ett stort cylinderformat rum som får sitt dagsljus genom en rad fönster uppe vid taket. Resterna från gasverket har industrihistoriskt värde och utgör också ett viktigt inslag i stadsbilden.

söndag 24 mars 2013

Kylan fortsätter och Graffiti

Kylan fortsätter i Europa. Igår och förrgår hade t ex stora delar av England, Skottland, Wales och Irland snökaos. Och inför påskveckan ser det dystert ut för oss i Norden med fortsatt kyla och t o m något kallare på påskafton enligt danska DMI:

(Bild från DMI)

Jag är ingen anhängare av graffiti och tycker i 999 fall av tusen att det inte är något annat än klotter och vandalism som genom åren påhejats av bl a ett fördummat kulturetablissemang (med betoning på journalister och media).

Men här har vi faktiskt undantaget: Dekorativt och genialiskt i all sin enkelhet tvärs över hela långsidan på en tidigare graffitivandaliserad byggnad bakom Stena-terminalen. Många, t ex spårvagnsresenärer, uppskattar detta exempel på graffiti och uppmaningen (Låt stå) har följts av göteborgarna under en ganska lång tid nu.

söndag 10 mars 2013

Kosläpp vs Tågsläpp

Idag blåser det 11-13 m/sek och är ca -4° kallt vilket i sin tur innebär en ganska bister köldfaktor i Göteborg. Och trots att himlen är blå är allting grått, grått och åter grått i staden - detta till stor del beroende på att vi inte haft någon snö i år heller. Det borde nästan finnas en färgnyans som heter Göteborgsgrått.

Så beroende på ovannämnda orsaker har jag inte varit ute med Coolpix under en tid utan lägger in ett par bilder från förra året (som jag tog med min Canon systemkamera).

När västsveriges lantbrukarna i april släpper ut sina kor på sommarbete så kallas detta för Kosläpp - en företeelse som har ett stort publikt intresse. Jag är med i en förening som bevarar och restaurerar lok och vagnar för normalspår åt eftervärlden. Och när dessa släpps ut på "sommarbete" så kallas detta helt följdriktigt för Tågsläpp och sker också i mitten av april.

Här är några bilder från förra årets höjdpunkter:

Överst ett ånglok Littera B. I mitten ett Rapidlok med ett Hg-lok till höger. Nedre bildens vagnar får symbolisera den tiden då Sverige hade ett fungerande järnvägssystem som till och med klarade av att hålla en sk tidtabell.

Då kallades expresståg för snälltåg (och inte som idag för snabbtåg) efter tyskans schnellzug och hade namn som "Göteborgaren", "Stockholmaren", "Skåningen", "Skandiapilen" etc.

måndag 4 mars 2013

Vårtecken

Ett vårtecken så gott som något; Kommunen har placerat ut dom kommunala lånecyklarna över hela centrala Göteborg. Idén är ju ganska bra men nackdelen är att det behövs någon form av högre it-utbildning för att få loss cykeln ur stället.