söndag 28 oktober 2018

Regeringsbildningen?


Fortfarande, nästan åtta veckor efter valet, har vi ingen regering i Sverige.

Och vecka efter vecka sitter politiker runt om i landet och adderar och dividerar i försök att hitta möjliga och omöjliga konstellationer för att kunna bilda någon form av regering. 

Eller att man som socialdemokraterna försöker få till ett blocköverskridande samarbete (med Annie Lööf och Björklund) i ett desperat försök att klamra sig fast vid regeringsmakten.

Samtidigt som den ena talmansrundan efter den andra har avlöst varandra. Och många politiker påstår sig vara på väg "ända in i kaklet" (som har blivit ett nytt trendigt talesätt).

Ett resultat av valet kan bli Annie Lööf och Björklund eventuellt kan spräcka Alliansen. Ett annat kan mycket väl visa sig bli att politikerföraktet med stor sannolikhet ökat under hösten.

I Göteborg är det politiska läget lika rörigt och oklart som i många andra kommuner runtom i Sverige och det är egentligen ingen som vet något om kommunfullmäktiges sammansättning. Någon Kommunfullmäktiges ordförande finns ännu inte och det talas om en borgmästare istället.

Det enda påtagliga resultatet av kommunalvalet i Göteborg 2018 är att Alliansen och de Rödgröna med gemensamma krafter påbörjat igångsättandet av det impopulära bygget av Västlänken (en järnvägstunnel) under centrala Gbg. 

Bilden ovanför föreställer skövlandet (och skändandet) av Nya Allén framför Hagakyrkan som påbörjades i stort sett direkt efter valet. Minst 250 träd skall avverkas i Hagaparken och Nya Allén.

Imorgon, måndag den 29 oktober, blir en intressant dag. Detta då riksdagens talman Andreas Norlén, om än något försynt, slagit näven i bordet och begärt att få träffa samtliga partiledare under dagen för att försöka lösa det låsta läget.