fredag 25 oktober 2013

Eloger

Skrivkrampen slog till i veckan igen. Vilket nog har med årstidsväxlingarna att göra. Så det går över snart.

I vilket fall som helst så vill jag ta tillfället i akt att utdela eloger till två företeelser i Göteborg:

Den första elogen vill jag, faktiskt, ge till Göteborgs Kommun:

I sitt tyvärr alltför framgångsrika arbete med att ödelägga så mycket som möjligt av Göteborg (och det som är göteborgskt) går det trots allt att hitta en och annan nydaning att glädja sej åt. Vad jag syftar på är att trottoarerna på flera ställen i centrala Göteborg breddats betydligt, gjorts mycket användarvänliga och, inte minst, helt befriats från cyklist-infernot (som exempelvis förhärskar på Linnégatan).

Bilderna nedanför från Övre Husargatans och Nordenskiöldsgatans nya trottoarer:


Min andra eloge går till den pietetsfulla renoveringen av den lilla (och gamla) blomsteraffären hörnet Bangatan - Stigbergstorget (som så sakteliga verkade att falla ihop av sej själv). 

Den del av byggnaden i vilken entrén ligger, är från 1890. De något lägre byggnaderna bredvid är byggda 1690 och var då en smedja. Nedersta bilden är från arbetet med det nya taket i somras.