fredag 22 december 2023

NATO, Boeing 707 och DatamaskinenNatoprocessen - business as usual!

Statusen för Sveriges anslutningsprocess till NATO är fortfarande att betrakta som ofärändrad och i praktiken helt obefintlig.

Kanske har Sveriges regering tillgång till annan och inofficiell information med tanke på SVT Text-TVs rubrik enligt ovanför.

För övrigt så får Sverige avvakta konkreta handlingar och åtgärder från Turkiets och Ungerns sida tills det att ratificeringen av Sverige till medlem nr 32 är helt genomförd. 

Senaste versionen av Lockheed Martin F-16 

Turkiet får varken köpa några av den senaste versionen Lockheed Martin F-16 eller uppgraderingar till sina redan befintliga 243 st äldre F-16 förrän Sverige är fullvärdig medlem i NATO. 

Vilket beror på att USA villkorat köpet av F-16 med en Turkisk ratificering av ett svenskt medlemsskap.  Ett faktum som gjort president Erdogan mycket upprörd! (😄😄)


ADDENDA:

Enligt nya besked från både Turkiet och Ungern är godkännandet av ett Svenskt NATO-medlemskap inte aktuellt förrän tidigast 2024.

USA och Sverige undertecknar avtal om fördjupat militärt samarbete:


Glada miner i Pentagon den 5 december, vecka 49, 2023 när de båda försvarsministrarna
 Pål Jonsonoch och Lloyd Austin undertecknar försvarssamarbetet mellan USA och Sverige

Det militära samarbetet, som kallas DCA (Defence cooperation agreement), innebär att USA får tillgång till 17 svenska regements- och övningsområden där bl a Luleå, Göteborg, Gotland och Östersund ingår.

Redan 2021 ingick Norge en liknande överenskommelse, som innebar att USA fick obegränsad tillgång till 3 norska flygbaser och en flottbas. Även Estland, Lettland och Litauen har DCA-avtal

Förhandlingar pågår också om finskt och danskt DCA-avtal som i stort sett är klart nu.

Avtalet mellan USA och Sverige gäller oavsett hur det går med Sveriges Natoansökan.


Detta om detta och nu över till något annat:Maskinen ovanför är en 3D-modell av det klassiska amerikanska  långdistansflygplanet Boeing 707 vilken jag byggt i CAD-programmet Carrara för att använda i kommande målningar. 

Här som template d v s som utgångsläge utan färger och logotyper. Den är detaljerad och kan användas i många olika sammanhang. På bilden ovanför är klaffarna (eng. flaps) utmed vingarnas bakkanter utfällda i startvinkel (ca 15 -20°).

Man kan även fälla ut och ner klaffar på vingarnas framkanter (vilka kallas slats). Dörrarna till kabinen går att öppna, landställen kan fällas in och ut, hjulluckor öppnas etc.

Jag skall börja på en målning nu i dagarna av en Boeing 707 som startar - det är därför klaffarna är utfällda på bilden ovanför.


Med målning i detta fallet avses digital målning från engelskans digital painting.

Av en målning kan man göra ett print (utskrift) på duk eller tjockt kvalitétspapper som därefter monteras och ramas in på traditionellt sätt. Ett print kan med AI-teknik göras i förvånansvärt stora format utan kvalitétsförsämring.

Några prduktionsfakta om Boeing 707:

Totalt byggdes 1.010 st Boeeing 707* mellan 1956–1978 av Boeing i Renton, Washington, USA vilket ansågs som en stor försäljningsframgång. Flygplanstypen var i aktiv tjänst fram till 2013.

Maskinen har bildat skola för hur trafikflygplan i våra dagar är utformade och designade. 

Boeing 707 satte även normer för dagens betydligt effektivare och förenklade markhantering (ground service) än vad som var brukligt före 1956.

 *) inberäknat 154 st av den 2.54 m kortare medeldistansversionen Boeing 720.

Jag byter just nu dator från en trött laptop som "gjort sitt" till en stationär Datamaskin med helt andra prestanda. 

Det kan vara och har varit en ganska omständig procedur med saker som skall föras över, kopplas in och ur, installeras, hittas etc.

Men nu verkar det hela fungera och Datamaskinen är i och med detta inlägg uppkopplad mot Internet.